متولد 1328 میانکوهِ آغاجاری است ،کشوری که دارای لیسانس علوم تربیتی است سال ها معلم روستاها و دبیر دبیرستان های مسجدسلیمان بوده است (از سال 1350 تا 1359)

از دهه ی 60 کار در شرکت های خصوصی و پروژهای صنعتی را آغاز کرد. و در سال 1389 بازنشسته شد.

وجه بارز داستان ها و رمان های کشوری علاوه بر آن که از نظر موضوعی بکر و تازه هستند ( به عنوان مثال کتاب « آخرین سفر زرتشت » اولین رمان در باره این شخصیت است) دارای پویایی و تخیلی هستند که از تجربه های زیستی نویسنده نشأت گرفته است. عوامل محیطی و نیز ساختی که فرد در زندگی با آن چالش دارد ویژگی شخصیت هایی هستند که نویسنده سعی در بازنمایی آن ها به صورت آفرینش هنری دارد.

به تازگی رمان جدید او با عنوان «مردگان جزیره موریس» توسط نشر زاوش به چاپ رسیده است.

آثار منتشر شده فرهاد کشوری عبارتند از:

-1 بچه آهوی شجاع داستان کودکان 1355 انتشارات رز تهران

-2 بوی خوش آویشن مجموعه داستان 1372 نشر فردا اصفهان

-3 شب طولانی موسا رمان کوتاه 1382 نشر ققنوس تهران

-4 دایره ها مجموعه داستان 1382 نشر دورود شاهین شهر

-5 گره کور مجموعه داستان 1383 نشر ققنوس تهران

-6 کی ما را داد به باخت رمان کوتاه 1384 نشر نیلوفر تهران

-7 آخرین سفر زرتشت رمان 1386 نشر ققنوس تهران

-8 مردگان جزیره موریس رمان 1391 نشر زاوش تهران