هوشنگ چالنگی (زاده بیست ونهم امرداد 1320 خورشیدی) از شاعران معاصر اهل مسـجد سلیمان است که در کنار شـاعرانی چون «احمدرضا احمدی، بهرام اردبیلی، پرویز اسلام پور و بیژن الهی» شعر موج نو را پایه‌گذاری کردند. چالنگی نخستـین بار توسـط احـمد شاملو در «مـجله خوشه» به جامعه ادبی ایران معرفی شد. اما چالنگی پس از تقابل با شعر شاملو به جرگه «شعر دیـگر» پیوست و این باعث شد شعر او دچار تغییرات نحوی زبان شده و تمامیت معماری آن را تحت تأثیر قرار گیرد. چالنگی در آن دوره نـسبت به دوران جـوانـی‌اش کار خاصـی ننوشت. هوشـنگ چـالنگی که از اعضـای اصـلی حلقه شـعر دیگر بود، در دهـه 1340 کارهای خود را در قالب دو جلد کتاب «شعر دیگر» همراه دیگر شاعران این گروه منتشر کرد چالنگی پیش از انقلاب 1357 ایران برای انتشار هیچ کتابی اقدام نکرد دوران تحولات اجتماعی جامعه ایران در دهه 1360 شعر او را نیز تحت تأثیر قرار داد و او را به سکوت کشاند و انتشار کتابی مستقل از خود را، تا چهل سال پس از سرودن مشهورترین شعرهایش، یعنی تا سال 1383 که «زنگوله تنبل» به چاپ رسید، عقب انداخت این کتاب در نشر سالی به چاپ رسید. پس از این کتاب، چالنگی کتاب «آبی ملحوظ» را در سال 1387 با همان ناشر منتشر کرد. این کتاب نخستین بار در سال 1384 مجوز نشر را دریافت کرده بود اما با تأخیری سه‌ساله و با اضافه شدن شعرهایی به آن در چند مرحله به چاپ رسید. یک کتاب دیگر چالنگی نیز که تاکنون در بازار نشر دیده نشده و به احتمال بسیار زیاد اصولاً به چاپ نرسیده، با عنوان «نزدیک با ستاره مهجور»، در سال 1381 از سوی انتشارات صمد اهواز تا مرحله فهرست‌نویسی پیش رفته‌است. همچنین نشر سالی، در سال 1380، نخستین بار کتابی از چالنگی را با عنوان «آن‌جا که می‌ایستی» تا مرحله فهرست‌نویسی پیش برد. به نظر می‌رسد این کتاب، شـکل اولیه همان کتاب «زنگوله تنبل» باشد که سه سال بعد در سال 1383 با افـزوده‌ها و نامـی جدید از سـوی همین نشـر به چاپ رسـید. در پی به معرفی آثار وی می پردازیم. • آن‌جا که می‌ایستی، نشر سالی، 1380 • نزدیک با ستاره مهجور، اهواز انتشارات صمد، 1381 • زنگوله تنبل، نشر سالی، 1383 • آبی ملحوظ، نشر سالی، 1387 • گزینه اشعار، انتشارات مروارید