جشن امضاء کتاب "شیرینی شب عید"


جشن امضاء کتاب "شیرینی شب عید" با حضور نویسنده هم استانی "حسین چینی ساز" روز پنجشنبه ۴ آذر ساعت ۱۷ در محل کتاب محام، برگزار خواهد شد.

حضور شما عزیزان همشهری مایه دلگرمی و پایندگی ادبیات جنوب خواهد بود.

منتظرتان هستیم.

کیانپارس فلکه سوم نبش میهن شرقی.